grafik 2021_2022_edited.jpg
 

III - poziom początkujący
II - poziom średniozaawansowany
I - poziom zaawansowany
* grafik obowiązuje od 1/10/2021
**grafik może ulec zmianie w zależności od potrzeb osób uczęszczających na zajęcia
***zajęcia umieszczone w białych polach mają charakter zajęć otwartych, na które nie obowiązują zapisy.
****w celu doboru poziomu należy skontaktować się z nami - udzielimy rady